logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ย้ายที่ทำการ

28 กรกฎาคม 2567
แจ้งย้ายที่ทำการใหม่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
13 ตุลาคม
จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
จำหน่ายเหรียญที่กษาปณ์ที่ระลึก
12 สิงหาคม 2566
การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ
TRD SMART DAY
TRD SMART DAY
TRD SMART DAY