logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  27 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  2 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  20 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว
  9 ตุลาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  27 กันยายน 2566
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้าหน้าที่จัดผลประโยชนื
  28 ธันวาคม 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ีจัดผลประโยชน์
  26 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  19 มกราคม 2559
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 ธันวาคม 2557