logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดกาฬสินธ์ุ ณ บริเวณโรงเรียนแซงแหลมดินแดนโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร มาเก็บรักษาไว้ ณ บริเวณลานหอโหวตชมเมือง เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณวัดท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม

อัลบั้มภาพ

10 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการ ๗๒ ล้านต้น...
  17 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • นายสมพร เฟื่องกฤษฎา ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผัง...
  14 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง