logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รอ.906 (บางส่วน) ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศสนง.ธพ.รอ รอ.906.pdf 2 MB 14
12 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ ...
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้...
  19 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าของชุมชน และสินค้าพื้นบ้าน...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าของชุมชน สินค้าทางการเกษตร และสินค้าพื้นบ้าน ข...
  17 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
 • นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส...
  นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นท...
  1 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง