logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดแห่งใหม่ (แบบที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  30 เมษายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 ธันวาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  7 มีนาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19 กุมภาพันธ์ 2562